GWR +4,32%
×

>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki GWARANT

Informacja o wypłacie dywidendy

GWARANT [GWR] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

NewConnect, akcje
1,93 PLN +4,32%

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY

Data sporządzenia2013-06-24 23:37:45
Nazwa jednostkiGWARANT
Nazwa skrócona jednostkiGWR
Numer w roku:12/2013
Rok bieżący:2013
Zarząd \"GWARANT\" Agencja Ochrony S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy \"GWARANT\" Agencja Ochrony S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2012 rok w wysokości 1.500.000,00 zł, tj. 0,30 zł/akcję. Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 9 września 2013 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy określony został na 26 września 2013 roku. Wszystkie akcje Emitenta objęte są prawem do dywidendy. Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \\\"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\\\".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2013-06-24 23:37:45 Edward Kuczer Prezes Zarządu
2013-06-24 23:37:45 Grzegorz Wojtasik Wiceprezes Zarządu

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU