>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ENERGA

WYPŁATA DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

ENERGA [ENG] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
8,26 PLN +0,24%

WYPŁATA DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-05-20
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-20
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Wypłata dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w wysokości 499 048 758,09 zł, przeznaczając na: dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 414 067 114,00 zł, tj. 1,00 zł na akcję, a na kapitał zapasowy kwotę 84 981 644,09 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 414 067 114 sztuk. Dzień dywidendy został uchwałą ustalony na 27 maja 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na 10 czerwca 2014 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-20 Mirosław Bieliński Prezes Zarządu
2014-05-20 Roman Szyszko Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Nazwa jednostki:ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:ENERGA S.A.
Adres:Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Telefon:+48 58 778 83 00
Fax:+48 58 778 83 99
NIP:957-095-77-22
REGON:220353024

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU