>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki CCC

UCHWAŁA ZWZA CCC S.A. W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK OBROTOWY 2012 RAPORT BIEŻĄCY

CCC [CCC] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
28,90 PLN -0,79%

UCHWAŁA ZWZA CCC S.A. W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK OBROTOWY 2012

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-26
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-26
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Uchwała ZWZA CCC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2012 w wysokości 61 440 000,00 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych, 00/100). Wysokość dywidendy na 1 akcje wynosi 1,60 PLN. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 38 400 000. Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) ustalono na 26 września 2013 r. Dzień wypłaty dywidendy (dzień W) ustalono na 11 października 2013 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-26 Piotr Nowjalis Wiceprezes
2013-06-26 Mariusz Gnych Wiceprezes
Nazwa jednostki:CCC S.A.
Nazwa skrócona jednostki:CCC
Adres:Strefowa 6, 59-101 Polkowice
Telefon:076 845 84 00
Fax:076 845 84 31
Email:ccc@ccc.eu
www:www.ccc.eu
NIP:6922200609
REGON:390716905

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU