>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki BERLING

WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ BRLING S.A. RAPORT BIEŻĄCY

BERLING [BRG] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
4,20 PLN   0,00%

WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ BRLING S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-24
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
BERLING S.A.
Temat
Wypłata dywidendy przez spółkę Brling S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Berling S.A. informuje, że w dniu 24.06.2014r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 30 groszy (słownie: trzydzieści groszy) na 1 akcję. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień walnego wynosi 17.550.200 sztuk. Kwota dywidendy 5.265.060 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych). Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 10 lipca 2014r., natomiast terminem wypłaty dywidendy jest 30 lipca 2014r. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt. 7
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Hanna Berling Prezes Zarządu
Nazwa jednostki:BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:BERLING S.A.
Adres:ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa
Telefon:(22) 727 84 97
Fax:(22) 736 28 99
Email:investor@berling.pl
www:www.berling.pl
NIP:522-005-97-42
REGON:010164538

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU