>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki BERLING

WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ BERLING S.A. RAPORT BIEŻĄCY

BERLING [BRG] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
4,20 PLN   0,00%

WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ BERLING S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-12
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-12
Skrócona nazwa emitenta
BERLING S.A.
Temat
Wypłata dywidendy przez spółkę BERLING S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Berling S.A. informuje, że w dniu 11.06.2013r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 21 groszy (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na 1 akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 28 czerwca 2013r., natomiast terminem wypłaty dywidendy jest 30 lipca 2013r. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt. 7
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Hanna Berling Prezes Zarządu
Nazwa jednostki:BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:BERLING S.A.
Adres:ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa
Telefon:(22) 727 84 97
Fax:(22) 736 28 99
Email:investor@berling.pl
www:www.berling.pl
NIP:522-005-97-42
REGON:010164538

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU