>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ATLANTAPL

WYPŁATA DYWIDENDY 0,39 ZŁ/AKCJA RAPORT BIEŻĄCY

ATLANTAPL [ATP] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
5,02 PLN   0,00%

WYPŁATA DYWIDENDY 0,39 ZŁ/AKCJA

Raport bieżący

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr21/2014


Data sporządzenia: 2014-11-24
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. w dniu 24 listopada 2014 r. podjęta została uchwała w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013/2014 zakończony 30 czerwca 2014 r. Zgodnie z uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 2.375.842 złote 56 groszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,39 groszy na jedną akcję.
Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ( dzień dywidendy ) na dzień 8 grudnia 2014 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 23 grudnia 2014 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-24Maciej NienartowiczWiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:ATLANTA POLAND SA 
Nazwa skrócona jednostki:ATLANTAPL
Adres:Załogowa 17, 80-557 Gdańsk
Telefon:058 5220600
Fax:058 5220564
Email:info@atlantapoland.com.pl
NIP:5830013129
REGON:190297892

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU