APE -2,65%
×
ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki APSENERGY

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r.

APSENERGY [APE] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
2,20 PLN -2,65%

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA APS ENERGIA S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R. W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2013 R.

Data sporządzenia2014-06-30 23:31:55
Nazwa jednostkiAPS ENERGIA
Nazwa skrócona jednostkiAPE
Numer w roku:19/2014
Rok bieżący:2014
Treść raportu: Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2014 r. podjęło Uchwałę Nr 6/2014 w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za 2013 r. w kwocie 3.536.812,38 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych 38/100) zł na: a) w kwocie 2.753.293,98 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 98/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b) w kwocie 783.518,40 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemnaście złotych 40/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 3 gr (3/100) zł na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 10 lipca 2014 r. a dzień wypłaty dywidendy na 24 lipca 2014 r. Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2014-06-30 23:31:55 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2014-06-30 23:31:55 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU
Przez minut masz dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu ATTrader.pl Jeśli chcesz korzystać z naszych narzędzi, wybierz odpowiedni abonament wchodząc na ten link lub z zakładki "Abonament i usługi" w swoim profilu.