>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Narzędzia · Alerty spółek

Zarządzaj alertami spółek

Za pomoca tego narzędzia możesz ustawić alerty, które nasz serwer zakomunikuje ci w wybrany przez Ciebie sposób. Alerty moga być przekazywane za pomoca sygnału dzwiękowego i okna dialogowego gdy jestes zalogowany na stronie oraz za pomoca emiala, który zostanie przesłany na adres podany przy rejestracji na stronie ATTrader.pl.

ATTrader umożliwia ustawienie alertów w których użytkownik może użyć dowolnych wartości w zakresie predefiniowanych kryteriów lub też alertów zdefuniowanych przez stronę w zakresie notowań spółek. Alert prediniowany może składać sie z kilku warunków połączonych operatorami "i" lub "lub".

Aby zdefiniować warunki dla alertu wybranej spółki, przenieś je między oknami za pomocą kursora myszki lub palca ;)

Za pomoca klawisza SHIFT możesz zaznaczyc jednocześnie 3 typy alertów.

Dostępne warunki

 • Kurs akcji osiągnął nowe maksimum z 5 sesji
 • Kurs akcji osiągnął nowe maksimum z 10 sesji
 • Kurs akcji osiągnął nowe maksimum z 20 sesji
 • Kurs akcji osiągnął nowe maksimum z 125 sesji
 • Kurs akcji osiągnął nowe maksimum z 250 sesji
 • Kurs spółki osiągnął historyczne maksimum
 • Kurs akcji osiągnął nowe minimum z 5 sesji
 • Kurs akcji osiągnął nowe minimum z 10 sesji
 • Kurs akcji osiągnął nowe minimum z 20 sesji
 • Kurs akcji osiągnął nowe minimum z 125 sesji
 • Kurs akcji osiągnął nowe minimum z 250 sesji
 • Kurs spółki osiągnął historyczne minimum
 • Kurs akcji osiągnęł obrót 100% akcji w wolnym obrocie w ciągu 5 sesji
 • Kurs akcji osiągnęł obrót 100% akcji w wolnym obrocie w ciągu 10 sesji
 • Kurs akcji osiągnęł obrót 100% akcji w wolnym obrocie w ciągu 20 sesji
 • Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 sesji
 • Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 20 sesji
 • Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 i 20 sesji
 • Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 5 sesji
 • Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 20 sesji
 • Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 5 i 20 sesji
 • Wolumen na akcjach spółki jest trzykrotnie większy niż średnia z ostatnich 5 sesji
 • Wolumen na akcjach spółki jest trzykrotnie większy niż średnia z ostatnich 20 sesji
 • Wolumen na akcjach spółki jest trzykrotnie większy niż średnia z ostatnich 5 i 20 sesji
 • Zmienność kursu jest większa niż średnia z ostatnich 5 sesji
 • Zmienność kursu jest większa niż średnia z ostatnich 20 sesji
 • Zmienność kursu jest większa niż średnia z ostatnich 5 i 20 sesji
 • Wzrost kursu akcji jest większy niż trzykrotność średniej zmienności spółki z 5 sesji
 • Wzrost kursu akcji jest większy niż trzykrotność średniej zmienności spółki z 20 sesji
 • Wzrost kursu akcji jest większy niż trzykrotność średniej zmienności spółki z 5 i 20 sesji
 • Spadek kursu akcji jest większy niż trzykrotność średniej zmienności spółki z 5 sesji
 • Spadek kursu akcji jest większy niż trzykrotność średniej zmienności spółki z 20 sesji
 • Spadek kursu akcji jest większy niż trzykrotność średniej zmienności spółki z 5 i 20 sesji
 • Wzrostowa luka otwarcia na akcji spółki została wypełniona
 • Wolumen akcji osiągnął historyczne maksimum

Wybrane warunki
  Współpraca
  StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU