WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX

>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: CIECH

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Aviva OFE Aviva Santander 2021-06-17 2021-03-31 -1 530 -0,05% 3 084 470 -1 530 -0,05% 3 084 470 19 933 880 37,83%
Nationale-Nederlanden OFE 2021-06-17 2021-03-31 -800 493 -22,68% 2 729 507 -800 493 -22,68% 2 729 507 19 933 880 37,83%
Aviva OFE Aviva Santander 2020-05-21 2020-05-21 +362 328 +13,30% 3 086 000 +362 328 +13,30% 3 086 000 19 933 880 37,83%
Nationale-Nederlanden OFE 2020-01-23 2020-01-23 +230 000 +6,97% 3 530 000 +230 000 +6,97% 3 530 000 19 933 880 37,83%
Nationale-Nederlanden OFE 2019-11-19 2019-09-30 -600 000 -15,38% 3 300 000 -600 000 -15,38% 3 300 000 19 933 880 37,83%
KI Chemistry s.a.r.l. 2019-03-18 2019-03-18 +26 952 052 +100% 26 952 052 +26 952 052 +100% 26 952 052 19 933 880 37,83%
Nationale-Nederlanden OFE 2019-01-28 2019-01-28 +900 000 +30,00% 3 900 000 +900 000 +30,00% 3 900 000 19 933 880 37,83%
Nationale-Nederlanden OFE 2018-11-21 2018-11-21 -2 000 000 -40,00% 3 000 000 -2 000 000 -40,00% 3 000 000 19 933 880 37,83%
Sebastian Kulczyk 2018-06-28 2018-06-28 +26 952 052 +100% 26 952 052 +26 952 052 +100% 26 952 052 19 933 880 37,83%
TFI PZU S.A 2018-06-11 2018-06-06 -110 587 -2,07% 5 225 987 -110 587 -2,07% 5 225 987 19 933 880 37,83%
TFI PZU S.A 2017-01-21 2017-01-03 +2 639 713 +97,88% 5 336 574 +2 639 713 +97,88% 5 336 574 19 933 880 37,83%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU