PSW -5,20%

>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki PGSSOFT

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. w sprawie wypłaty dywidendy.

PGSSOFT [PSW] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
12,75 PLN -5,20%

DECYZJA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PGS SOFTWARE S.A. W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY.

Data sporządzenia2013-04-05 10:20:44
Nazwa jednostkiPGSSOFT
Nazwa skrócona jednostkiPSW
Numer w roku:12/2013
Rok bieżący:2013
1. Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanowiło osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2012 zysk netto w wysokości 5 637 852,16 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote szesnaście groszy), przeznaczyć: a. na dywidendę - kwotę w wysokości 4 975 452,90 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy), b. na kapitał zapasowy - kwotę w wysokości 662 399,26 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia sześć groszy). 2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy). Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej ustaliło dzień prawa do dywidendy (D) na 12 kwietnia 2013 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 26 kwietnia 2013 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\"
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2013-04-05 10:20:44 Wojciech Gurgul Prezes Zarządu

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU